Ochotnicza straż pożarna powstała w 1922r. Od tej pory staramy się nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zabierzowkiej powstała w 1922 roku. Założycielami byli, Jan Marchewka, Stanisław Foryś, Jan Bisztyga, Jan Warian, Piotr Świder i kilku innych zapaleńców. Początki były trudne, pierwsza siedziba była drewniana szopa, a wyposażenie stanowił wóz drewniany, ręczna pompa-dar Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Bochni i kilka odcinków węży.

Okazało się, że jednostka jest bardzo potrzebna. Terenem działania były wsie Wola Zabierzowska i Chobot, na ów czas biedne, zabudowania przeważnie drewniane, kryte strzechą, wszystko łatwopalne, więc strażacy mieli wiele wyzwań.

Pierwszymi mundurami były zakupione ze składek członkowskich oraz ulicznych zbiórek bluzy kolejarskie które przeszyto i oznaczono symbolami strażackimi oraz czapki strażackie. Nadszedł czas okupacji. Strażacy pełniąc swe obowiązki włączali się równocześnie w ruch oporu.

Po wojnie działalność OSP znacznie się ożywiła. Komendantem został wybrany druh Jan Wilk. Powstał zespół teatralny, który wystawiał wiele sztuk widowiskowych. Przedstawienia cieszyły się wielkim powodzeniem, również w sąsiednich miejscowościach. Z pieniędzy uzyskanych z tej działalności wybudowano nową murowaną remizę, zakupiono nowe mundury strażackie. W tym czasie przydzielono z Oddziału Powiatowego Związku OSP w Bochni używaną motopompę wraz kompletem węży. Była to 5-ta motopompa w powiecie.

Następnym komendantem wybrany został druh Bronisław Dziadoń. Za jego kadencji przeniesiono remizę do budynku nowo-wybudowanego Domu Wiejskiego. Kolejnym komendantem wybrany został druh Jan Kołodziej. Następnie na naczelnika wybrano druha Adama Gądka, a prezesem wybrano druha Władysława Hardyna. W tym okresie jednostka pozyskała z miejscowego Kółka Rolniczego samochód ciężarowy Star-25, który strażacy wyremontowali i przystosowali do celów pożarniczych. W roku 1983 samochód Star-25 wycofano z eksploatacji z uwagi na to, że nie spełniał norm technicznych, a jednostka otrzymała nowy samochód strażacki marki Żuk.

W 66-tą rocznicę powstania zostaje nadany sztandar ufundowany przez mieszkańców naszej miejscowości, który był i jest dla nas powodem do dumy. W roku 1988 druh Adam Gadek rezygnuje z funkcji naczelnika a na jego miejsce został wybrarty druh Stanisław Szydłowski. Z inicjatywy ówczesnego burmistrza w roku 1992 powróciliśmy do odremontowanej starej remizy, a garaż oddaliśmy na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i korzystających z niego mieszkańców.

W roku 1997 zarząd OSP podjął starania o wybudowanie nowej remizy, jako budynku samodzielnego i spełniającego potrzeby naszej jednostki i rok póĹşniej wybudowano stan surowy, następne lata to kontynuacja budowy i jej zakończenie w roku 2001. Remiza powstała dzięki środkom pieniężnym przekazanym na ten cel przez Radę Miasta i Gminy Niepołomice oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu strażaków, którzy sami wykonali wiele robót budowlanych. W prace te czynnie włączali się także mieszkańcy naszej miejscowości. Budynek po starej remizie został przekazany na magazyn przeciwpowodziowy.

W roku 2000 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym druh Władysław Hardyn rezygnuje ze swojej funkcji a na jego miejsce wybrany zostaje druh Antoni Potaczek. W tym czasie urządzamy budynek nowej remizy i czynimy starania aby pozyskać nowy bojowy samochód strażacki.

W roku 2003 nasze marzenia się spełniają. Jednostka otrzymuje nowy pożarniczy wóz bojowy przeznaczony do ratownictwa drogowego, technicznego i ekologicznego marki IVECO. W roku 2004 podjęliśmy decyzję o rozbudowie remizy z uwagi na to, że jednostka posiadała obecnie dwa samochody z których jeden garażował w magazynie przeciwpowodziowym.

W roku 2007 podczas gminnego strażackiego opłatka świętowaliśmy poświęcenie nowego garazu z dwoma stanowiskami na wozy bojowe.

Rok póĹşniej z racji niespełniania warunków technicznych podjęliśmy decyzję o sprzedarzy samochodu marki Żuk.

W roku 2010 otrzymaliśmy nowy sztandar spełniający wszystkie wymagania regulaminowe. Stary został uroczyście pożegnany i umieszczony w gablocie w pomieszczeniu zarządu.

W roku 2011 rozpoczeliśmy adaptacje poddasza na nowe pomieszczenie zarządu. Prace zakończyły się w roku 2012.

W roku 2012 jednostka z własnych środków zakupiła samochód VW LT 35. Uroczyste poświęcenie i przekazanie odbyło się podczas jubileuszu 90-lecia jednostki.


Obecnie strażacy mają coraz więcej zadań, w związku z tym nasi druhowie biorą udział w wielu szkoleniach specjalistycznych. W chwili obecnej jednostka liczy 60 członków w tym 37 zwyczajnych, 2 honorowych i 21 MDP.

  • gości online: 1
  • odwiedzin: 328747
  • liczba aktualności: 112
  • liczba galerii: 26
© Copyrights 2011 OSP Wola Zabierzowska.